Zabýváme se výrobou a vývojem termoaktivních stěrek AERO-THERM®

  • Tepelné vlastnosti stěrek AERO-THERM® jsou tvořeny kombinací termoreflexe a termoizolace.
  • Stěrky řady AERO-THERM® přináší zlepšení tepelné pohody, snižují energetickou náročnost budov, strojů a zařízení.
  • Produkty AERO-THERM® obsahují mikrokuličky, které mj. zajišťují snížení tepelné vodivosti, jelikož jsou duté a částečně vakuované, popř. plněny speciálním plynem. Některé produkty obsahují i aerogel. Pro výrobu používáme vysoce kvalitní plniva, disperze a aditiva od světově známých výrobců.
  • Účinná aplikační vrstva 0,8 – 1,00 mm.
  • Naše zkušenosti potvrzují nemalý přínos aplikace AERO-THERM® i v již zateplených objektech klasickou izolací z vnější strany budovy.
  • Postupy pro měření vlastností a účinnosti termoaktivních stěrek AERO-THERM® při použití v interiéru byly schváleny zkušebnou BRE v Londýně.

Jak funguje termoaktivní stěrka?

Termoaktivní stěrka není až takovou novinkou jak by se mohlo zdát. Zkušenosti s tímto typem materiálu mají někteří uživatelé více jak 5 let. Neustále však čelíme tlaku spotřebitele, kolik centimetrů polystyrenu nebo vaty vlastně nahradí termoaktivní stěrka AERO-THERM®.

Termoaktivní stěrku nelze zařadit do kategorie tepelná izolace. A to vzhledem k její specifickým vlastnostem. Zde není vůbec důležitý součinitel tepelné vodivosti (λ), tak jako u klasické izolace.

Termoaktivní stěrky AERO-THERM® ve skutečnosti ovlivňují svými vlastnostmi prostory tak, že se po jejich aplikaci na vnitřní stranu obvodového zdiva, stropu, popř. na podlahu (záleží na tom kde vznikají největší úniky tepla a kde se vyskytují tepelné mosty) ovlivní proudění vzduchu uvnitř prostoru, teplota u země i u stropu se k sobě přiblíží a nastane tak dříve pocit tepelné pohody.

AERO-THERM® se vlivem radiační popř. sálavé složky vytápění, ale i jiných tepelných zdrojů (např. PC, TV, člověk, apod.) velmi rychle zahřeje a podstatnou část tepla vyzáří („odrazí“) zpět do prostoru. Tím se prostor rychleji vyhřeje a výrazně se tím zkrátí doba pro vytvoření tepelné pohody. Postupně se však uvolňuje teplo i do stavební konstrukce.

Konstrukce ošetřená stěrkou AERO-THERM® má povrchovou teplotu vyšší, než okolní konstrukce či předměty. Tím je zamezeno kondenzaci vzdušné vlhkosti na této konstrukci i tvorbě plísní.

Při poklesu vnitřní teploty při přechodu na tlumený režim vytápění je pomalejší teplotní spád. Tím stěrka vykazuje příznivější vlastnosti při vychládání vytápěného prostoru.

Uvedené vlastnosti umožňují změnu v nastavení režimu vytápění a snížení teploty vytápění o 2-3 °C. Úspory energie po aplikaci AERO-THERM® z praxe dosahují, dle užívání objektu, až 50%.

 

Napište nám